Wiedza, wysokie kwalifikacje merytoryczne, doświadczenie, skuteczność, pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę, a przede wszystkim indywidualne podejście do Państwa problemów.

PRAWO UMÓW

Przygotowanie i modyfikacja projektów umów, opiniowanie projektów umów ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń i pomocy w ich uniknięciu.

PRAWO SPADKOWE

Prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie interesów majątkowych na wypadek śmierci, poszukiwanie spadkobierców.

PRAWO BUDOWLANE

Zabezpieczenie interesów związanych z realizacją inwestycji budowlanej. Zabezpieczenie interesów inwestora przed roszczeniami podwykonawców.

PRAWO PRACY

Pomoc w sprawach wypowiedzenia umowy o pracę, o mobbing oraz w kształtowaniu efektywnej i zgodnej z przepisami polityki zatrudnienia.

PRAWO RODZINNE

Pomoc w uregulowaniu relacji majątkowych i niemajątkowych z obecnym lub byłym małżonkiem, w tym powstałych na tle choroby albo uzależnień.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Pomoc przedsiębiorcom i osobom zagrożonych utratą płynności finansowej, jak i będących w faktycznym bankructwie. Upadłość konsumencka.

PRAWO SPÓŁEK

Wsparcie w zakresie utworzenia, funkcjonowania i ustania działalności spółek handlowych. Pomoc w rozwiązaniu sporów między wspólnikami.

PRAWO TRANSPORTOWE

Umowy przewozu (w tym międzynarodowego) i spedycji, obrona przed roszczeniami z tytułu szkód w transporcie międzynarodowym.

PRAWO UBEZPIECZEŃ

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu kolizji i wypadków samochdowych, związanych z uszkodzeniem ciała, jak i z błędami medycznymi.

KONRAD PYŁA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

 

ADRES

Ul. Janusza Korczaka 67/1

72-010 Police

 

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Piątek 8:30 – 16:30

 

DANE KONTAKTOWE

Email: radcaprawnykp@wp.pl

Telefon: +48 607 355 492

 

Po uprzednim umówieniu się świadczę usługi również w miejscu wskazanym przez Klienta.