O czym zamierzam pisać na blogu?

W rozpoczętym blogu zamierzam podzielić się Państwem wiedzą i doświadczeniem które zdobyłem podczas dziesięcioletniej pracy w sądownictwie, wykonywania obowiązków kuratora osób nieobecnych, kuratora spadku oraz wykonywania zawodu radcy prawnego. Zdobyte przeze mnie doświadczenie zawodowe pozwala mi spojrzeć na dany problem prawny z kilku punktów widzenia – zarówno osoby zainteresowanej, jak i jej potencjalnego przeciwnika procesowego, czy kontrahenta.

Będę pisał o sprawach, które dotyczą wszelkich aspektów wykonywania działalności gospodarczej, jak i spraw dotyczących każdego etapu ludzkiego życia, a więc zawierania umów, odpowiedzialności, nabywania i sprzedaży majątku, funkcjonowania w różnego rodzaju wspólnotach, rozporządzeń na wypadek śmierci.

Obok rozważań prawnych zamieszczę opisy jak dane przepisy funkcjonują w praktyce, postaram się zakreślić korzyści, które możemy osiągnąć dzięki znajomości poszczególnych instytucji prawniczych, jak i przestrzegę przed zagrożeniami i konsekwencjami braku znajomości.