O mnie

Konrad Pyła

Radca Prawny

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wykładowcą w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie przedmiotów z zakresu prawa pracy, regulacji rynku pracy i Prawa Oświatowego. Prowadziłem również praktyczne zajęcia z podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego w Policealnej Szkole dla Dorosłych PROEDU w Szczecinie oraz w Centrum Edukacyjnym i Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Mentor w Szczecinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując na stanowisku asystenta sędziego oraz aplikanta referendarskiego w wydziałach gospodarczym oraz cywilnych (nieprocesowym) Sądu Rejonowego w Szczecinie, a następnie (po jego podziale) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie. Od września 2012 r. przez okres prawie pięciu lat zajmowałem stanowisko asystenta sędziego w Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Szczecinie. W toku swojej pracy w sądach powszechnych ukończyłem aplikację i zdałem egzamin referendarski, a w 2016 r. zdałem egzamin radcowski. Jestem wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie pod numerem SZ-1426. W trakcie swojej praktyki zawodowej zdobyłem bardzo bogate praktyczne doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego w szczególności spółek, prawa budowlanego, przewozowego, energetycznego, rolnego, ubezpieczeniowego, upadłościowego – w tym upadłości konsumenckiej, rejestrowego, w tym praktycznych aspektów realizacji umów, odpowiedzialności przedsiębiorców, wspólników i członków organów osób prawnych. Posiadam również doświadczenie z zakresu prawa dotyczącego nieruchomości, podziałów majątku, prawa spadkowego, odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa wekslowego.

Jestem miłośnikiem dobrych książek, ciekawych rozmów, biegania oraz pasjonujących podróży.

Zawód radcy prawnego, który wykonuję, jest zawodem zaufania publicznego. Zapewniam Państwa, że z chwilą podjęcia ze mną współpracy dołożę wszelkiej staranności żeby na najwyższym poziomie zabezpieczyć państwa interesy. Do każdego przedstawionego mi problemu podchodzę indywidualnie. Dokonuje jego szczegółowej analizy faktycznej i prawnej zarówno z punktu widzenia interesu Klienta, jak i przewidując możliwe kontrargumenty strony przeciwnej. Wszelkie Państwa wątpliwości wyjaśnię przystępnym i zrozumiałym językiem. O każdej z podejmowanych w Państwa imieniu, czynności będę informował na bieżąco.

Każdy z aspektów życia oraz funkcjonowania jednostki ludzkiej w społeczeństwie znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa. Można rzec, że prawo obrazuje życie ludzkie. Tak jak w życiu pojawiają się problemy prawne. Moim zadaniem jest im zapobiegać, a kiedy wystąpią zniweczyć lub co najmniej ograniczyć ich skutki. W ramach udzielanego wsparcia staram się znaleźć najlepsze rozwiązanie Państwa sytuacji, udzielam porad o przysługujących Państwu prawach, czy ciążących na Państwu obowiązkach, przygotowuję projekty, opiniuję zawierane przez Państwa umowy, reprezentuję Państwa przed sądami, organami władzy publicznej, instytucjami. Oferuję wsparcie w procesie negocjacji. Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi prawne zarówno dla Przedsiębiorców, Instytucji, jak i Klientów Indywidualnych na terenie Szczecina, Polic, jak i na obszarze całej Polski.

WIEDZA

KWALIFIKACJE

DOŚWIADCZENIE

SKUTECZNOŚĆ

KONRAD PYŁA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

 

ADRES

Ul. Janusza Korczaka 67/1

72-010 Police

 

GODZINY OTWARCIA

W celu umówienia godziny spotkania proszę o kontakt telefoniczny. Kancelaria nie prowadzi dyżurów w stałych godzinach.

 

DANE KONTAKTOWE

Email: radcaprawnykp@wp.pl

Telefon: +48 607 355 492

 

Po uprzednim umówieniu się świadczę usługi również w miejscu wskazanym przez Klienta.