Loading posts...
  • Prawa i obowiązki zmarłego

    Śmierć członka rodziny wcale nie oznacza końca. Nie piszę tego w sensie metafizycznym, tylko jak najbardziej materialnym. Zobowiązania, obowiązki jak i należności nie znikają. Zgodnie z art. 922 § 1 k.c. prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Chodzi o Księgę Czwartą…

  • O czym zamierzam pisać na blogu?

    W rozpoczętym blogu zamierzam podzielić się Państwem wiedzą i doświadczeniem które zdobyłem podczas dziesięcioletniej pracy w sądownictwie, wykonywania obowiązków kuratora osób nieobecnych, kuratora spadku oraz wykonywania zawodu radcy prawnego. Zdobyte przeze mnie doświadczenie zawodowe pozwala mi spojrzeć na dany problem prawny z kilku punktów widzenia – zarówno osoby zainteresowanej, jak i jej potencjalnego przeciwnika procesowego,…